SENSIS

Senzori și sisteme integrate electronice și fotonice pentru securitatea persoanelor și a infrastructurilor

DESPRE PROIECT

Proiectul Complex „Senzori și sisteme integrate electronice și fotonice pentru securitatea persoanelor și a infrastructurilor” – SENSIS are ca scop dezvoltarea de noi senzori, noi sisteme integrate electronice și fotonice cu aplicaţii în detectarea de substanţe explozive utilizate în atacuri teroriste sau prezente accidental în obiective militare sau unităţi de producţie.

SENSIS este alcătuit din patru proiecte componente, care converg la realizarea scopului comun prin detectarea substanțelor explozive și creșterea securităţii persoanelor și infrastructurilor.

Proiectul va livra senzorii și sistemele integrate împreună cu microgeneratorul de energie, ca tehnologii și obiecte fizice, funcţionale, testate atât în laborator, cât și in condiții reale (în poligon de trageri), lucrări știinţifice și brevete.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului de proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI), finanţat de către UEFISCDI (www.uefiscdi.gov.ro), domeniul „Tehnologia informaţiei și a comunicaţiilor, spaţiu și securitate”.

Implementarea SENSIS va dura 39 de luni, între Martie 2018 și Mai 2021.

CONSORȚIU

SENSIS este realizat în cadrul unui consorţiu alcătuit din șase organizaţii de cercetare (două Institute Naţionale de Cercetare – Dezvoltare, două Universităţi, un Institut al Academiei Române și un Centru de Cercetare al Armatei Române):

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT)
COORDONATOR

www.imt.ro

Universitatea Politehnica din București
(UPB)

www.upb.ro

Institutul de Chimie Fizică ‘Ilie Murgulescu” al Academiei Române (ICF)

www.icf.ro

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei (INFLPR)

www.inflpr.ro

Universitatea din Pitești (UPIT)

www.upit.ro

Ministerul Apărării Naţionale prin Centrul de Cercetare Știinţifică pentru Apărare CBRN și Ecologie
(CCSACBRNE)

www.nbce.ro

EVENIMENTE & NEWS

EVENIMENTE

LUCRĂRI PUBLICATE

CONTACT

Dacă doriţi mai multe informaţii despre activităţile și rezultatele proiectului SENSIS, nu ezitaţi să ne contactaţi pentru întrebări, recomandări sau înscrierea pe lista de contacte pentru anunţuri și evenimente.

Coordonator SENSIS:
Dr. Carmen Moldovan

INCD pt. Microtehnologie
Str. Erou Iancu Nicolae 126A, 077190, Voluntari, Ilfov
Tel: +40-21-269.07.70

Formular de contact